زندگی صحنه عمل و عکس‌ العمل‌ هاست

 

وقتی‌که قضاوت یا انتقاد عرضه می‌کنید

دقیقاً مانند و مشابه آن به خودتان برمی‌گردد

عشق و قدردانی را به شخص دیگر

و هرچیز که عرضه کنید

همان را "به خودتان" اهدا کرده‌اید

زندگی صحنه عمل و عکس‌ العمل‌ هاست!

  • سه شنبه ۱۱ مهر ۹۶

آغوش مردانه زیاد است...

 

آغوش مردانه زیاد است...

دنبال قول مردانه باشید

  • سه شنبه ۱۱ مهر ۹۶

قصاص تنهایی

 

زن ها

اگه درد تنهایی بکشن

قصاص این تنهایی رو

موهاشون پس میده!

  • سه شنبه ۱۱ مهر ۹۶

خیانت

 

کسی که

خیانت ببینه و باز یک رابطه رو

ادامه بده احمقه!

  • سه شنبه ۱۱ مهر ۹۶

مواظب ضعف هایت باش !

 

مواظب باش ضعف هایت را با چه کسی در میون می گذاری.

بعضی ها منتظر فرصتی هستند تا از این ضعف ها بر علیه خودت استفاده کنند!

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

اگر عاشق دختری شدی

اگر عاشق دختری شدی

نه از گذشته اش بپرس،

نه از آدمهای گذشته ی دفترِ تلفن اش...

اول از همه بپرس،

متولد پاییزی؟

اگر گفت بله،

آرام در گوش اش بگو،

تو برای دیوانه کردن یک مرد

هیچ نمی خواهی

جز خودت!

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

زندگی را زندگی کن...

شروع کن!

خوشبختی جایش همینجاست

کنار تو...

نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد

و تو فقط نظاره گرش باشی...

زندگی را زندگی کن...

 

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

کاش ...

کاش

بعضی ها غریبه می ماندند

آشنا که می شوند چقدر غریبت می کنند...

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

راه پرواز

آنان که به اوج می اندیشند

راه پرواز خود را

خواهند یافت.

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

چه غصه ها که نخوردم...

چه غصه ها که نخوردم

ز آشنایی تو...

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶