حسین میا به کوفه ، کوفه وفا ندارد ...

حسین میا به کوفه ، کوفه وفا ندارد ...

ای به دل بسته ، قدری آهسته

کن مدارا با ، زینب خسته ...

یا حسین مظلوم ...

  • پنجشنبه ۶ مهر ۹۶

بالاترین سطح شعور

شعور سطح مختلفی دارد

بالاترین سطح شعور، نادیده گرفتن بی شعورهاست...

  • پنجشنبه ۶ مهر ۹۶

دو راه بیشتر وجود نداره...

وقتی یه چیزی اذیتتون می‌کنه سه تا کار می‌شه کرد:

1. برطرفش کنید.

2. بهش عادت کنید.

3. مدتها غر بزنید و آخر بفهمید که دو راه بیشتر وجود نداره...

  • پنجشنبه ۶ مهر ۹۶

مراقب گرانبهاترین الماس زندگیت باش

کسی که گهواره ات را تکان داد؛

میتواند با دعایش

دنیایت را هم تکان بدهد؛

مراقب گرانبهاترین الماس زندگیت باش،

که برای خوشبختی ات محتاج

دعای خیرش هستی

  • پنجشنبه ۶ مهر ۹۶

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ!

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ،

ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ!

ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻱ!

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ می دﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ!

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ!

  • چهارشنبه ۵ مهر ۹۶

اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد

اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد

دل را حرم و بارگه خون خدا کرد

  • چهارشنبه ۵ مهر ۹۶

تو خودت رو آروم کن

تلاش نکن طوفان رو آروم کنى.

تو خودت رو آروم کن؛

طوفان خودش میگذره...

  • سه شنبه ۴ مهر ۹۶

روزنه کوچک زندگی توکجاست

افراد موفق برای پیشرفت

از کوچکترین روزنه ها استفاده میکنند!

روزنه کوچک زندگی توکجاست

که تا بحال به آن اهمیت نداده ای؟

  • سه شنبه ۴ مهر ۹۶

آدمها مثل کتابند

آدمها مثل کتابند

از روی بعضیها باید مشق نوشت و آموخت

از روی بعضیها باید جریمه نوشت و عبرت گرفت

بعضیها را باید نخوانده کنار گذاشت

و بعضیها را باید چند بار خواند تا معنیشان را فهمید

  • سه شنبه ۴ مهر ۹۶

از امروزتون لذت ببرید...

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!

یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا...

 از امروزتون لذت ببرید...

  • سه شنبه ۴ مهر ۹۶