گرما بخشیدی... یا سوزاندی...؟!

تولد انسان به مانند

روشن شدن کبریتی است

و مرگش خاموشی آن...

بنگر در این فاصله چه کردی...

گرما بخشیدی...

یا

سوزاندی...؟!

  • پنجشنبه ۳۰ شهریور ۹۶

زندگی تو، همین امروز است...

به زودی متوجه خواهی شد

که چه کلاه بزرگی سرت گذاشت این زندگی!

که هر روزت را به بهانه ی روز بهتر از تو ربود

و تو چه ساده لوح بودی که حرفش را باور کردی!

زندگی تو، همین امروز است...

  • پنجشنبه ۳۰ شهریور ۹۶

دو چیز را فراموش نکن و دو چیز را فراموش کن !

لقمان به پسرش

نصیحت کرد:

دو چیز را فراموش نکن!!!!

یاد خدا

یاد مرگ

دو چیز را فراموش کن:

بدی دیگران

در حـــــق تو،،،،،

خوبی تو

در حـــق دیگران.....

  • پنجشنبه ۳۰ شهریور ۹۶

اهمیت نده

بهترین تصمیمى که در کل زندگیت میگیری اینه که اهمیت ندى دیگران چى در موردت فکر میکنن

  • پنجشنبه ۳۰ شهریور ۹۶

فرمول خوشبختی

مجردها در آرزوی ازدواج

متاهلین دلگیراز همسر

شاغلان نالان از شغل

بیکاران در پی شغل

فقرا درحسرت ثروت

ثروتمندان به دنبال آرامش

هیچکس نمیداندتنها فرمول خوشبختی قدردانستن داشته هاست

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶

گذشته در گذشته

اگر گذشته ات رو تو گذشته رها نکنی

آیندت رو خراب میکنه

برای چیزی که امروز به تو میده زندگی کن

نه چیزی که دیروز ازت گرفته.

  • سه شنبه ۲۸ شهریور ۹۶

هدفت را تغییر نده

وقتی گلی شکوفه نمی دهد،

گل را عوض نمی کنند،

بلکه شرایط رشدش را فراهم می سازند.

اگر موفق نشدی

هدفت را تغییر نده

مسیر حرکتت راعوض کن

و تلاشت را بیشتر کن

  • سه شنبه ۲۸ شهریور ۹۶

افراد موفق

افراد موفق در انجام کارهایشان

فردا نمی گویند

و زندگیشان را در انتظار رسیدن

بهترین زمان براى انجام کارى

از دست نمى دهند.

  • سه شنبه ۲۸ شهریور ۹۶

از ته دل بخند ...

وقتی از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی را به خودت نگیری

وقتی سپاس گزار آنچه که هست باشی

وقتی برای شاد بودن

نیاز به بهانه نداشته باشی

آن زمان است که واقعا زندگی میکنی.

  • دوشنبه ۲۷ شهریور ۹۶

زندگیتو با قدرت بساز

شما نه برنده به دنیا اومدین و نه بازنده

شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدین

زندگیتو با قدرت بساز

  • دوشنبه ۲۷ شهریور ۹۶