ابراز عشق کنید، شاید فردا هرگز نیاید

رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست،

پس به کسانی که دوستشان دارید

ابراز عشق کنید، شاید فردا هرگز نیاید.

  • دوشنبه ۲۷ شهریور ۹۶

عصبانیت خود را با حرفهای تند همراه نکنید

عصبانیت خود را

با حرفهای تند همراه نکنید

فرصتهای زیادی برای تعویض

حالتان خواهید داشت

اما

هرگز

فرصت تغییر گفته هایتان

را نخواهیدداشت

  • يكشنبه ۲۶ شهریور ۹۶

تا میتوانی دستی بگیر ...

تنها غرور است که

انسانیت را به باد میدهد

ما از مشتی خاکیم وبه آن برمی گردیم

تا میتوانی دستی بگیرو

مهربان باش

  • يكشنبه ۲۶ شهریور ۹۶

‏آموخته ام ...

‏آموخته ام

زندگی همیشه عالی نیست

اماهمیشه همانی ست که تو میسازی

پس آن را به یادماندنی بساز

و هرگزاجازه نده کسی

خوشبختی ات را از توبگیرد

 

  • يكشنبه ۲۶ شهریور ۹۶

مثل همه نباشید...

همۀ تغییرات بزرگ

وقتی شروع میشه که

شما تصمیم می گیرید

مثل همه نباشید...

  • شنبه ۲۵ شهریور ۹۶

قدرت کلماتت را بالا ببر

اگر فریاد بزنی،

به "صدایت" گوش می دهند

و اگر آرام بگویی به "حرفت" گوش می دهند!

قدرت کلماتت را بالا ببر

نه صدایت را!

این باران است که باعث رشد گل ها می شود

نه رعد و برق ...

  • جمعه ۲۴ شهریور ۹۶

من آماده ام!

گذشته ى عزیز؛

بابت همه ى تجربه ها و درس هایى که بهم دادى ممنونم.

آینده ى عزیز؛

من آماده ام!

  • جمعه ۲۴ شهریور ۹۶

پیشرفت بدون تغییر

پیشرفت بدون تغییر

غیر ممکن است؛

کسانی که نمی تواند

ذهن خود را تغییر دهند،

هیچ چیزی را نمی توانند

تغییر دهند.

جرج برنارد شاو

  • جمعه ۲۴ شهریور ۹۶

زندگی ابری

در ارتفاعی معین،

دیگر هیچ ابری وجود ندارد.

اگر آسمان زندگی‌ات ابری‌ست،

به این دلیل است که

هنوز آن‌قدر بالا نرفته‌ای.

  • پنجشنبه ۲۳ شهریور ۹۶

جرأت شکست‌ خوردن

تنها کسانی که جرأت شکست‌ خوردن

دارند می‌توانند پیروز شوند.

کنفسیوس

  • پنجشنبه ۲۳ شهریور ۹۶