من هیچگاه به کسانی که خودشان را دوست ندارند

و به من می گویند دوستت دارم اعتماد نخواهم کرد

یک ضرب المثل آفریقایی میگوید

مراقب باشید زمانی که یک فرد برهنه به شما پیراهن میدهد

👤 مایا آنجلو