خیانت

 

کسی که

خیانت ببینه و باز یک رابطه رو

ادامه بده احمقه!

  • سه شنبه ۱۱ مهر ۹۶

مواظب ضعف هایت باش !

 

مواظب باش ضعف هایت را با چه کسی در میون می گذاری.

بعضی ها منتظر فرصتی هستند تا از این ضعف ها بر علیه خودت استفاده کنند!

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

اگر عاشق دختری شدی

اگر عاشق دختری شدی

نه از گذشته اش بپرس،

نه از آدمهای گذشته ی دفترِ تلفن اش...

اول از همه بپرس،

متولد پاییزی؟

اگر گفت بله،

آرام در گوش اش بگو،

تو برای دیوانه کردن یک مرد

هیچ نمی خواهی

جز خودت!

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

زندگی را زندگی کن...

شروع کن!

خوشبختی جایش همینجاست

کنار تو...

نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد

و تو فقط نظاره گرش باشی...

زندگی را زندگی کن...

 

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

کاش ...

کاش

بعضی ها غریبه می ماندند

آشنا که می شوند چقدر غریبت می کنند...

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

راه پرواز

آنان که به اوج می اندیشند

راه پرواز خود را

خواهند یافت.

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

چه غصه ها که نخوردم...

چه غصه ها که نخوردم

ز آشنایی تو...

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

ﻣﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ!

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯽ

ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍﺑﺒﻨﺪﯼ

ﻣﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ!

اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ

ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺍﯼ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﯼ

ﻣﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ...

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

تقدیم به شما خوبان

تقدیم به شما خوبان

امیدوارم امروز چشمانتان جز زیبایی چیزی نبیند

دستاتون سرشار از نعمت و برکت و بخشندگی

امروزتون شیک و قشنگ و روز خوبی پیش رو داشته باشید.

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

دل نفرین شده ی ماست که تنهاست هنوز ...

هر که در سینه دلی داشت

به دلداری داد

دل نفرین شده ی ماست

که تنهاست هنوز ...

  • يكشنبه ۹ مهر ۹۶