متضاد کلمه موفقیت

اگر از صد نفر بپرسید

متضاد کلمه موفقیت چیست؛

اکثرشان می‌گویند شکست.

اما این اشتباهی بزرگ است؛

متضاد کلمه موفقیت ،

تلاش نکردن است...

  • دوشنبه ۲۰ شهریور ۹۶

زندگی ایده آل

در زندگی مهم این نیست که

به ایده آل زندگی تان برسید

 بلکه مهم این است که

در مسیر رسیدن به ایده آل

زندگی تان حرکت کنید ...

  • دوشنبه ۲۰ شهریور ۹۶

تو که به همه سر زدی ...

تو که به همه سر زدی ...

یک بار هم به خودت سر بزن

مطمئن باش هرگز کسی

دلسوز تر از خودت

نسبت به تو پیدا نخواهد شد.

  • دوشنبه ۲۰ شهریور ۹۶

امیدت رو از دست نده

امیدت رو از دست نده

تو نمی‌دونی که فردا

با خود چه خواهد آورد.

  • دوشنبه ۲۰ شهریور ۹۶

عادت هایتان را تغییر دهید...

شما راجع به آینده خود

تصمیم نمیگیرید،

بلکه راجع به عادتهایتان

تصمیم میگیرید.

این عادت هایتان هستند که

آینده شما را میسازند.

پس اگر الان موفق نیستید،

عادت هایتان را تغییر دهید...

  • يكشنبه ۱۹ شهریور ۹۶

بگوئید دوستت دارم

به آنهائی که دوستشان دارید

بی بهانه بگوئید

دوستت دارم

بگوئید

در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان

بگوئید

گاهی فرصت با هم بودنمان کوتاهتر از عمر شکوفه هاست

بودن ها را قدر بدانیم.

  • شنبه ۱۸ شهریور ۹۶

ذهنی منفی نگر

اگر ذهنی منفی نگر داشته باشید

هیچگاه نمی توانید

یک زندگی مثبت را تجربه کنید

  • شنبه ۱۸ شهریور ۹۶

شادی و لذت کَفّاره ندارد

ما نیاموخته ایم از شاد بودن خودمان شاد باشیم 

به ما آموخته‌اند که درپس هر شادی غمی وجود دارد

به این خاطر از شادی و لذت، احساس عذاب وجدان میکنیم

باور کنید شادی و لذت کَفّاره ندارد

  • شنبه ۱۸ شهریور ۹۶

به زندگی لبخند میزنند

همه اتفاقات خوب

برای انسانهای مثبت اندیش می افتد

انسانهایی که زیبا فکر میکنند

با دیگران با محبت رفتار میکنند

شکرگزار هستند

خودشان را دوست دارند

و به زندگی لبخند میزنند

  • شنبه ۱۸ شهریور ۹۶

عید غدیر خم مبارک باد

امروز به هرکوچه اذان باید گفت

در وصف علی ز آسمان باید گفت

چون عید امیر مومنین است

تبریک به صاحب الزمان باید گفت

عید غدیر خم مبارک باد

  • جمعه ۱۷ شهریور ۹۶