یاد بدهند!

همیشه کسانی که در هیچ کاری موفق نشده اند می خواهند به آدم راه کار یاد بدهند!

  • سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶

تنها خودتان را نفروشید!

برای آزادی

لازم نیست

آسمان و زمین بخرید

تنها خودتان را نفروشید!

  • سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶

غمت کم !

یه بار موقع خداحافظی یکی بجای تعارفات معمول و آرزوی موفقیت

بهم ساده گفت: غمت کم..!

و این قشنگ ترین جمله ای بود که شنیدم.

تقدیم به شما، غمتون کم

  • سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶

آرامش ...

آرامش خود را به هیچ چیز و هیچکس وابسته نکن

تا همیشه آن را داشته باشی...

  • جمعه ۲۶ آبان ۹۶

شجاع باش

شجاع باش حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی!!

هیچکس نمیتواند فرق این دورا از هم تشخیص دهد!

  • پنجشنبه ۲۵ آبان ۹۶

همیشه به خودت اعتماد داشته باش

پرنده هایی که روی شاخه نشستند

هرگز ترس از شکستن شاخه ندارند

زیرا اعتماد آن ها به شاخه ها نیست

بلکه به بال هایشان است

همیشه به خودت اعتماد داشته باش

  • چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶

صبح قشنگتون بخیر

سلام صبحتون بخیر و شادی

الهی خونه دلتون گرم

فنجون عشقتون پر مهر

نان سفره تون پر برکت

دستتان پر روزی

صبح قشنگتون بخیر ❤️

  • سه شنبه ۲۳ آبان ۹۶

هرگز به خودت دروغ نگو!

اگه میخوای موفق بشی

به یه قانون احترام بذار:

هرگز به خودت دروغ نگو!

  • دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶

بازنده و برنده

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند

ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

  • يكشنبه ۲۱ آبان ۹۶

ایستادگی کنید !

برای آنچه که اعتقاد دارید

ایستادگی کنید

حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد.

  • يكشنبه ۲۱ آبان ۹۶