قانون جذب !

تا شروع به احساس خوشبختی نکنی نمیتوانی خوشبختی رابه سوی خودت جذب کنی.

قانون جذب میگوید: خوشبخت باش و تا زمانی که این حس را داری

من به تو خوشبختی نامحدودی می بخشم.

  • دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶

پس تسلیم نشو...

شاید زورت نرسه مشکلات رو از سر راهت برداری

اما قطعا میتونی با تیز هوشی و صرف زمان ،

از وسطشون راهی برای عبور و رسیدن به موفقیت باز کنی

پس تسلیم نشو

  • دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶

روزتون پُر از لبخندِ بی دلیل

صبح که بیدار شدی لبخند بزن...

تو نمیدانی روز قبل چه بر آدمها گذشته

اما شاید همین لبخندِ تو، حالِ دلی را خوب کند...

روزتون پُر از لبخندِ بی دلیل

  • يكشنبه ۱۴ آبان ۹۶

آدمهایی که تو زندگیتون هستند ...

آدمهایی که تو زندگیتون هستند

باید منبع کاهش استرس باشند

نه منشاء ایجادش...

  • شنبه ۱۳ آبان ۹۶

هدیه لبخند

هیچ کس،

آنقدر فقیر نیست که

نتواند لبخندی به کسی هدیه کند

و هیچ کس آنقدر

ثروتمند نیست که به لبخند نیاز نداشته باشد.

  • جمعه ۱۲ آبان ۹۶

جرات خداحافظی

ﺍﮔﺮ جرات خداحافظی

ﺑﺎ گذشته ﺭا ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

زندگی، ﺳﻼمی ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﻪ تو ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

  • جمعه ۱۲ آبان ۹۶

زندگی ، ساختنی است نه ماندنی

زندگی ،

ساختنی است نه ماندنی

بمان برای ساختن ...

نساز برای ماندن ...

منتظر نباش

کسی برایت گل بیاورد

تلاش کن ، بذری بکار ؛

و از آن مراقبت کن

خود صاحب گل خواهی شد

  • پنجشنبه ۱۱ آبان ۹۶

مهم این است درون خود چه داری...!!!!

آب جوشی که سیب زمینی را نرم میکند،

همان آب جوشی است که تخم مرغ را

سفت می کند.

مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست.

مهم این است درون خود چه داری...!!!!

  • چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۶

صبحتان پراز عشق و مهر باد

صبح یعنی..

یک سبد لبخند، یک بغل شادی

یک دنیا عشق و خندیدن

از اعماق وجود..

به شکرانه

داشتن نفسی دوباره

روزتون پُر ازلحطات خوب

لبخند خدا همراهتان

و صبحتان پراز عشق ومهر باد

  • چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۶

به اندازه آدم ها دست نزنیم...

همه آدمها

ظرفیت بزرگ شدن را ندارند

اگر بزرگشان کنیم

گم می شوند و

دیگر نه شما را می بینند و

نه خودشان را

بیاییم به اندازه آدم ها

دست نزنیم...

  • سه شنبه ۹ آبان ۹۶