به اندازه آدم ها دست نزنیم...

همه آدمها

ظرفیت بزرگ شدن را ندارند

اگر بزرگشان کنیم

گم می شوند و

دیگر نه شما را می بینند و

نه خودشان را

بیاییم به اندازه آدم ها

دست نزنیم...

  • سه شنبه ۹ آبان ۹۶

تقاضای بخشش

به راحتی میشه

کسی را بخشید

ولی به سختی میشه

از کسی تقاضای بخشش کرد

  • دوشنبه ۸ آبان ۹۶

صبح پاییزیتون سرشار از آرامش

خوشبختی یعنی صبح زود بیدار شدن.

نه با صدای زنگ ساعت

بلکه با اشتیاق رسیدن به هدف!

صبح پاییزیتون سرشار از آرامش 💝

  • دوشنبه ۸ آبان ۹۶

منم دوستت دارم

هر وقت مادرت بهت گفت:

یه چیزی بپوش

سرما نخوری...

مواظب خودت باش...

شب زود برگرد خونه

تو در جوابش بگو:

منم دوستت دارم

  • يكشنبه ۷ آبان ۹۶

هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست !

آن که امروز را از دست می دهد،

فردا را نخواهد یافت؛

هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

  • شنبه ۶ آبان ۹۶

زندگی شکایت از درد و غم نیست !

گاهی این درد نیست

که باعث رنج میشه.

افکار منفیه که باعث میشه

همه چیز بدتر بنظر بیاد.

زندگی شکایت از درد و غم نیست.

زندگی هزار دلیل برای شکرگزاری دارد.

  • جمعه ۵ آبان ۹۶

روزتون بخیر و پر انرژی

یه روز خوب اومدنی نیست، ساختنیه

پیش به سوی ساختن یه روز خوب

روزتون بخیر و پر انرژی

  • جمعه ۵ آبان ۹۶

گله و شکایت نکنید !

اگر مشکلات شما در زندگی

به بزرگی یک کشتی است

فراموش نکنید که نعمت هایتان به

وسعت یک اقیانوس است

گله و شکایت نکنید

به آینده امیدوار باشید.

  • پنجشنبه ۴ آبان ۹۶

حرفتو با عملت ست کن !

به همه ی کسانی که لیاقتش را ندارند

هم احترام بگذار

نه بخاطر اینکه بازتابی از آنهاست

بلکه بخاطر اینکه بازتابی از شخصیت شماست

به جای اینکه کفشتو با لباست ست کنی

حرفتو با عملت ست کن

  • سه شنبه ۲ آبان ۹۶

همه عاشق شدن را بلدند !

همه عاشق شدن را بلدند،

اما فقط افراد کمی هستند که

بلدند چگونه در عشق با یک نفر

برای مدتی طولانی بمانند...! 🙂

  • دوشنبه ۱ آبان ۹۶