به سوی آینده...

اندیشه ها باید همیشه
به سوی آینده پیش رود.
اگر خدا می‌خواست که انسان
به گذشته بازگردد ؛
یک چشم پشت سر او می گذاشت ... !

(ویکتور هوگو)

  • چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵

هیچ دارویی بهتر از محبت نیست

لقمان حکیم گفت:

من سیصد سال با داروهای مختلف، مردم را مداوا کردم

و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم

که هیچ دارویی بهتر از محبت نیست

تا فرصت هست!

به یکدیگر محبت کنیم

  • جمعه ۲۰ اسفند ۹۵

غمگین و خوشحال

 

وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به سخره میگیرد.

وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند.

 اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به شما تعظیم میکند.

( چارلی چاپلین )

  • چهارشنبه ۱۸ اسفند ۹۵

شعبده بازی

 

وقتی برنامه های شعبده بازی رو نگاه میکنم
متوجه نکته خوبی میشم:
مردم برای کسی دست میزنن
که گیجشون میکنه،
نه آگاهشون...
(ناپلئون بناپارت)

  • سه شنبه ۱۲ بهمن ۹۵

انسانها همه نابینا هستند!

 

انسانها همه نابینا هستند!

ما همه نابینائیم ! هرکداممان به نوعی:

آدمهای خسیس، نابینا هستند چون فقط طلا را می بینند.

آدمهای ولخرج، نابینا هستند چون امروزشان را می بینند.

آدمهای کلاهبردار نابینا هستند چون خدا را نمی بینند.

آدمهای شرافتمند، نابینا هستند چون کلاهبردارها را نمی بینند.

خود من نابینا هستم، چون حرف می زنم اما نمی بینم که شما گوشهای شنوا ندارید.

(#ویکتور_هوگو)

  • دوشنبه ۱۱ بهمن ۹۵

هیچ گاه با دوستت شریک مشو

 

اگر می‌خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو

(ارد بزرگ)

  • پنجشنبه ۷ بهمن ۹۵

این جهان، جهان تغییر است نه تقدیر

 

برای کشف اقیانوسهای جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید

این جهان، جهان تغییر است نه تقدیر

(لئو تولستوی)

  • دوشنبه ۴ بهمن ۹۵

شرافت!

 

این روزها به جای شرافت از انسان ها فقط شر و آفت می بینی ..!

(حسین پناهی)

  • شنبه ۲ بهمن ۹۵

ریشه کن کردن جنگ

 

بشریت باید جنگ را ریشه کن کند، پیش از آنکه جنگ، بشریت را ریشه کن کند.

(جان اف کندی)

  • جمعه ۱ بهمن ۹۵

فرصت

 

افراد شجاع فرصت می آفرینند

ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند.

(گوته)

  • پنجشنبه ۳۰ دی ۹۵