ضرب المثل :

به دعای گربه ی سیاه ، بارون نمی باره

معنی: خشم خدا نسبت به افراد بدکار