سلام ، دوستان اینجا هواش بارونی ، یعنی همینطور داره می باره

عاشق بارون هستم ، مخصوصا با یه فنجون چای داغ دارچینیlaugh

البته بعضیا هم قهوه رو ترجیح میدنlaugh

ولی در کل عاشق این هوای بارونیم،امیدوارم حال و روزتون هم مثل این بارون زیبا

، خوشگیل موشگیل باشهheart