درس‌ های عاطفی(حتی عمیق‌ ترین عادت‌ های آموخته شده در دوران کودکی) را می‌ توان از نو شکل داد.

یادگیری عاطفی تا آخر عمر ادامه دارد.

دنیل گلمن