کتاب‌ هایی را که دنیا «غیر اخلاقی» معرفی می‌ کند، کتاب‌ هایی هستند که ننگ دنیا را برملا کرده اند.

اسکار وایلد