یاد بدهند!

همیشه کسانی که در هیچ کاری موفق نشده اند می خواهند به آدم راه کار یاد بدهند!

  • سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶

هدفِ من

هدفِ من

بهتر بودن از یه آدم دیگه نیست؛

هدفم اینه که

از گذشته ی خودم بهتر باشم!

  • دوشنبه ۳ مهر ۹۶

سفر کن

سفر کن

پول همیشه به آدم برمیگرده

ولی زمان نه!

  • سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۶