احترام

احترام برای کسانی است که

لایقش هستند، نه طالبش

  • سه شنبه ۱۴ دی ۹۵

کریسمس مبارک

پیشنهاد هدیه کریسمس :

برای دشمن خود: بخشش

برای رقیب: تحمل

برای دوستانت:قلبت

برای خودت:احترام

کریسمس مبارک

  • يكشنبه ۵ دی ۹۵

به شما حسودی می کنند؟!

به کسانی که به شما حسودی می کنند

احترام بگذارید...؟!

زیرا آنها کسانی هستند

که از صمیم قلب معتقدند

شما بهتر از آنانید

  • شنبه ۴ دی ۹۵