داره برف میاد

 

سلام صبح قشنگتون بخیر

از خواب که پا شدم، سمت پنجره رفتم از پشت همچی سفید بود

وقتی باز کردم دیدم داره برف میاد اونم به چه شدتی...

اینجا هوا برفی و داره برف میاد.

ان شالله دلای شمام مثل سپیدی برف صاف و پاک باشه heart

  • دوشنبه ۱۶ اسفند ۹۵

صبح زمستونیتون بخیر

 

سلام صبح زمستونیتون بخیر

اینجا داره برف میاد ، خیلیم زیاد

خیلی خوشحالم عاشق برف هستم

ان شالله دلامون مثل سفیدی برف ، پاک باشه

  • سه شنبه ۵ بهمن ۹۵

عشق یعنی

 

عشق یعنی :
چون خورشید ، تابیدن بر شب های دوست
و چون برف ، ذوب شدن بر غم های دوست

  • دوشنبه ۲۷ دی ۹۵

موهای پدرت را نگاه کن

بی تابی نکن !
هی نپرس پس کی برف می بارد ؟
موهای پدرت را نگاه کن …

  • چهارشنبه ۱ دی ۹۵

عشق یعنی امید

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف

یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن !

  • چهارشنبه ۱ دی ۹۵