زندگی کوتاه است و زمان به سرعت می گذرد...

 

زندگی کوتاه است و زمان به سرعت می گذرد...

نه تکراری ...

نه برگشتی ...

پس از هر لحظه ای که می آید لذت ببرید...

  • پنجشنبه ۱۳ مهر ۹۶

ذهنی منفی نگر

اگر ذهنی منفی نگر داشته باشید

هیچگاه نمی توانید

یک زندگی مثبت را تجربه کنید

  • شنبه ۱۸ شهریور ۹۶

زندگی سرشار از زیبایی هاست

 

زندگی سرشار از زیبایی هاست
متوجه آن باشید
نسیم راحس کنید
باران راببویید
به بهترین نحوی که میتوانیداز زندگی
وداشته هایتان لذت ببرید
وتامیتوانیددلی بدست آورید
ومهربان باشید🌸

  • پنجشنبه ۳ فروردين ۹۶

بارون نباش، ابر باش

 

در زندگی بارون نباش که فکرکنن بامنت خودتو
 

به شیشه میکوبی.ابر باش تا منتظرت باشن که بباری

  • پنجشنبه ۲۳ دی ۹۵

زندگی فیلمه...

 

زندگی فیلمه ، ماها بازیگر

و کارگردانش خدا 🌺

سعی کنیم بازیگر خوبی برای خدا باشیم، و سربلند

از بازیمون بیرون بیایم تا خدا هی کات نده

  • چهارشنبه ۲۲ دی ۹۵

قلب و گوش!

همیشه به قلبتان گوش دهید.
اگر چه در سمت چپ شما قرار دادر،
همیشه راست خواهد گفت.

  • سه شنبه ۱۴ دی ۹۵

بیدار شدن برای دیدن روزی دیگر یک نعمت است

بیدار شدن برای دیدن روزی دیگر
یک نعمت است. آنرا دست کم
نگیرید. قدرش را بدانید و
خوشحال باشید از اینکه زنده اید...

  • سه شنبه ۷ دی ۹۵