زن ها ... !

زنها همیشه نگران چیزهایی هستند

که مردان فراموش میکنند

و مردان همیشه نگران چیزهایی هستند

که زنان به خاطر دارند...!

آلبرت انیشتین

 • جمعه ۲۱ مهر ۹۶

ته خط !

اگر تاکسی زندگیت رو

اشتباه سوار شدی

هر جا این موضوع رو فهمیدی،

همونجا درجا حساب کن

و پیاده شو

نگو هزینه کردم تا اینجا !

دیدن ته خط،

چیزی به جز ملامت بیشتر نخواهد بود.

اینو هیچوقت یادت نره.

 • جمعه ۲۱ مهر ۹۶

خانواده تان را دوست بدارید

اگر می خواهید

برای ایجاد آشتی در جهان

کاری انجام دهید

به خانه تان بروید و خانواده تان را دوست بدارید

👤 مادر ترزا

 • سه شنبه ۱۸ مهر ۹۶

تندخویی...

 

اگر کسی با تندی تو را نصیحت کرد،

سخنش را قطع نکن.

چون در پشت تندی اش

محبت عمیقی قرار دارد.

مانند کسی نباش که

ساعت زنگدار را می شکند

فقط به جرم این که

او را بیدار کرده است.

 • دوشنبه ۱۷ مهر ۹۶

خیلی زود، دیر می‌شود ....

 

وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد،

عزیز می‌شود!

یک لحظه آفتاب در هوای سرد،

غنیمت می‌شود!

خدا در مواقع سختی ها،

تنها پناه می‌شود!

یک قطره نور در دریای تاریکی،

همه‌ی دنیا می‌شود …

یک عزیز وقتی که از دست رفت،

همه کس می‌شود …

پاییز وقتی که تمام شد،

به نظر قشنگ و قشنگتر می‌شود!

و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم!

" قدر داشته‌هایمان را بدانیم…

چرا که خیلی زود، دیر می‌شود ....

 • شنبه ۱۵ مهر ۹۶

مواظب ضعف هایت باش !

 

مواظب باش ضعف هایت را با چه کسی در میون می گذاری.

بعضی ها منتظر فرصتی هستند تا از این ضعف ها بر علیه خودت استفاده کنند!

 • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

تقدیم به شما خوبان

تقدیم به شما خوبان

امیدوارم امروز چشمانتان جز زیبایی چیزی نبیند

دستاتون سرشار از نعمت و برکت و بخشندگی

امروزتون شیک و قشنگ و روز خوبی پیش رو داشته باشید.

 • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

مواظب جای پایت باش

درختی می افتد،

همه متوجه صدای افتادنش می شوند،

اما یک جنگل رشد میکند

کسی متوجه نمی شود.

مردم اینگونه اند،

به رشدت توجه نکرده،

بلکه به افتادنت توجه میکنند.

 پس مواظب جای پایت باش

 • شنبه ۸ مهر ۹۶

آرزو نکن که کارها آسانتر شوند

آرزو نکن که کارها آسانتر شوند

آرزو کن خودت توانمند تر شوی

یه هیزم شکن وقتی خسته میشه

که تبرش کند بشه

نه اینکه هیزمش زیاد بشه

تبر ما انسانها باورهامونه

نه آرزوهامون ....

 • جمعه ۷ مهر ۹۶

هیچوقت زندگیتون رو با دیگران مقایسه نکنید

هیچوقت زندگیتون رو با دیگران مقایسه نکنید

هیچوقت زندگیتون رو

با دیگران مقایسه نکنید،

هیچ مقایسه ای بین ماه وخورشید

وجود نداره..

هر کدومشون وقتش که برسه میدرخشن...

 • چهارشنبه ۲۲ شهریور ۹۶