خنده بیجا!

امام حسن عسکری(ع) می فرمایند:
خنده بیجا از نادانى است.

  • شنبه ۱۸ دی ۹۵