به خاطر داشته باش!

‏‎به خاطر داشته باش،

جملات برای تو کاری نخواهند کرد،

مگر اینکه دست به عمل بزنی!!

  • يكشنبه ۵ آذر ۹۶