زن کامل،مرد کامل

زن کامل نوع انسانی والاتری از مرد کامل است

هرچند بسیار کمیاب تر از مرد است.

(فردریش نیچه)

  • دوشنبه ۶ دی ۹۵

80 سالگی

زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم

و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم.

(مارک تواین)

  • يكشنبه ۵ دی ۹۵

امید به فردا داشته باش

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش

( آلبرت انیشتین )

  • پنجشنبه ۲ دی ۹۵

عشق یعنی امید

عشق یعنی امید ، یعنی طراوت باران ، یعنی سفیدی برف

یعنی ساز زندگی و لبریز از خوشی و عشق یعنی راز زیستن !

  • چهارشنبه ۱ دی ۹۵