بعضی‌ ها می‌خواهند حرف زدن را درست در لحظه‌ ای بیاموزند، که در آن‌ لحظه، سکوت‌ کردن را باید آموخت.

میشل دو مونتینی