هوا آلوده شد حال من همون، که می خواستیه

هوا آلوده شد حال من همون که می دونیه

هوا آلوده شد قلب من منتــــظر پاکــــی

هوا آلوده و این همه غصه و داقونیه

هوا آلوده شد ، هوا آلوده شد ، هوا آلوده شد ، هوا آلوده شد

بیزارم از تهران و از تموم روزاش مخصوصا کثیفاش، مخصوصا کثیفاش

تنها تو خیابون، تنها تو بیابون، سرفه می کنم من با چشای گریون، باچشای گریون

هوا آلوده شد حال من همون، که می خواستیه

هوا آلوده شد حال من همون که می دونیه

هوا آلوده شد قلب من منتــــظر پاکــــی

که خودش باعث این همه غصه و داقونیه

هوا آلوده شد ، هوا آلوده شد ، هوا آلوده شد ، هوا آلوده شد

حق رایت : این شعر الگو گرفته از شعر هوا بارونیه از علی عبدالمالکی

می باشد که توسط مدیریت وبسایت سخن زیبا به شعر طنز آلودگی هوا

منعکس شده است، امیدوارم که از این شعر خوشتون اومده باشه