می‌خواهم به یادِ من باشی

 

می‌خواهم به یادِ من باشی
اگر تو به یادِ من باشی،
عینِ خیالم نیست که
همه فراموشم کنند!

  • دوشنبه ۷ فروردين ۹۶

کجایی ؟

خوبان را باید روی چشم ها گذاشت …

کجایی ؟! چشم هایم بهانه ات را گرفته اند !

  • دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵