همه عاشق شدن را بلدند !

همه عاشق شدن را بلدند،

اما فقط افراد کمی هستند که

بلدند چگونه در عشق با یک نفر

برای مدتی طولانی بمانند...! 🙂

  • دوشنبه ۱ آبان ۹۶

سکوت ...

سکوت

معنی عشق است

معنی درد است!

سکوت

پاسخ هر نارفیق نامرد است...

  • دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶

عشقو با هر کسى تجربه نکن !

عشقو با هر کسى تجربه نکن

عشق چیز قشنگیه ❤️

  • يكشنبه ۲۳ مهر ۹۶

اگر عاشق دختری شدی

اگر عاشق دختری شدی

نه از گذشته اش بپرس،

نه از آدمهای گذشته ی دفترِ تلفن اش...

اول از همه بپرس،

متولد پاییزی؟

اگر گفت بله،

آرام در گوش اش بگو،

تو برای دیوانه کردن یک مرد

هیچ نمی خواهی

جز خودت!

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

صدقه

 

مردی داشت گوسفندی را از کامیون پایین می‌آورد تا آن را برای روز عید قربانی کند. گوسفند از دست مرد جدا شد و فرار کرد.
مرد شروع کرد به دنبال کردن گوسفند تا اینکه گوسفند وارد خانه یتیمان فقیری شد. عادت مادرشان این بود که هر روز کنار در می‌ایستاد و منتظر می‌ماند تا کسی غذا و صدقه‌ای را برایشان بگذارد و او هم بردارد. همسایه‌ها هم به آن عادت کرده بودند.

  • شنبه ۱۴ اسفند ۹۵

ایمان ، امید ، عشق

 

ایمان
همه چیز را محکم می کند

امـــید
همه چیز را ردیـف می کند

عــشق
همـه چیز را زیـبا می کند

ایمان ، امید ، عشق

روزی امروز شما🌹

 

  • جمعه ۱۵ بهمن ۹۵

نیش عقرب

 

فردی عقربی را دید که برای نجات خویش دست و پا می زند
به قصد کمک دستش را به طرف عقرب دراز کرد اما عقرب خواست نیشش بزند.
مرد باز هم تلاش می کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد.
مردی به او گفت: چرا از نجات عقربی که مدام نیش می زند دست نمی کشی؟
او گفت: عقرب به اقتضای طبیعتش نیش می زند.
طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من عشق ورزیدن.
چرا باید از طبیعت خود که عشق ورزیدن است فقط به علت اینکه طبیعت
عقرب نیش زدن است دست بکشم؟
هیچگاه از عشق ورزیدن دست نکش همیشه خوب باش حتی اگر اطرافیانت نیشت بزنند.

  • شنبه ۹ بهمن ۹۵

عشق یعنی

 

عشق یعنی :
چون خورشید ، تابیدن بر شب های دوست
و چون برف ، ذوب شدن بر غم های دوست

  • دوشنبه ۲۷ دی ۹۵

از زندگانیم گله دارد جوانیم

از زندگانیم گله دارد جوانیم / شرمنده‌ی جوانی از این زندگانیم
دارم هوای صحبت یاران رفته را / یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم
پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق / داده نوید زندگی جاودانیم

(( شهریار ))

  • جمعه ۳ دی ۹۵

مبار ای برف!

الا ای برف!
چه می ‏باری بر این دنیای ناپاکی؟
بر این دنیا که هر جایش
رد پا از خبیثی است
مبار ای برف!
تو روح آسمان همراه خود داری
تو پیوندی میان عشق و پروازی
تو را حیف است باریدن به ایوان سیاهی‏ها
تو که فصل سپیدی را سرآغازی
مبار ای برف!

  • چهارشنبه ۱ دی ۹۵