به خاطر داشته باش!

‏‎به خاطر داشته باش،

جملات برای تو کاری نخواهند کرد،

مگر اینکه دست به عمل بزنی!!

  • يكشنبه ۵ آذر ۹۶

فقط ثابت کن

صحبت نکن فقط عمل کن

نگو فقط نشون بده

قول نده فقط ثابت کن

  • چهارشنبه ۸ شهریور ۹۶

سه نشانه ی خردمندان

 

سه نشانه ی خردمندان :

- سکوت ، موقعی که ابلهان سخن می گویند،

- اندیشه، موقعی که دیگران خیال می کنند،

- عمل ، موقعی که تن پروران در خوابند .

  • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۹۵