غمت کم !

یه بار موقع خداحافظی یکی بجای تعارفات معمول و آرزوی موفقیت

بهم ساده گفت: غمت کم..!

و این قشنگ ترین جمله ای بود که شنیدم.

تقدیم به شما، غمتون کم

  • سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶