اخلاق بد

اخلاق بد، مانند یک لاستیک پنچر است.
تا عوضش نکنید، راه به جایی نخواهید برد.

  • پنجشنبه ۹ دی ۹۵