ابله بودن !

بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به نظر برسید

تا اینکه آن را باز کنید و همه تردیدها را از میان ببرید.

مارک تواین

  • دوشنبه ۱۳ آذر ۹۶

مهار دیگران

کسی که نتواند خود را مهار کند،

بدون شک قادر به مهار دیگران هم نخواهد بود.

مارک تواین

  • چهارشنبه ۱۵ شهریور ۹۶

80 سالگی

زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در 80 سالگی به دنیا می آمدیم

و به تدریج به 18 سالگی می رسیدیم.

(مارک تواین)

  • يكشنبه ۵ دی ۹۵